dinsdag 13 november 2012

ZICHT OP REDDING VOOR BONHEUR 

- persbericht - 

Met overgrote meerderheid van stemmen heeft de Rotterdamse gemeenteraad vannacht een motie aangenomen die het voortbestaan van Bonheur kan betekenen. De raad honoreert hiermee het initiatief van Bonheur tot een rigoureuze ommezwaai in haar verdienmodel. Het ziet ernaar uit dat het gezelschap hierdoor, in gereorganiseerde vorm, kan doorstarten. 

 

Het besluit is tweeledig en houdt het volgende in: Bonheur wordt voor een bedrag van €300.000 in het Cultuurplan 2013-2016 opgenomen voor het jaar 2013 als Bonheur vóór 1 december 2012 kan aantonen dat zij structureel (dus jaarlijks) €50.000 aan particuliere fondsen heeft opgehaald. Indien Bonheur in 2013 de voorgenomen verdubbeling van de eigen inkomsten tot €200.000 daadwerkelijk in de praktijk weet te verwezenlijken zal de subsidie bovendien verlengd worden voor de gehele cultuurplanperiode. De benodigde middelen worden vrijgemaakt door verlaging van het budget voor incidentele subsidies in het Cultuurplan. 

 

De laatste horde kan nu genomen worden: het verkrijgen van de nodige fondsen. Inmiddels is door private fondsen en particulieren in totaal een bedrag van nagenoeg €50.000 aan structurele giften toegezegd. Daarmee is aan de eerste voorwaarde en dus het voortbestaan in 2013 bijna voldaan. Om het uiteindelijke doel van 40% (€200.000) eigen inkomsten per jaar te behalen zal Bonheur, naast het reeds behaalde resultaat en de voorziene inkomsten uit recettes, verhuur en producties voor derden, nog de nodige aanvulling moeten verwerven. Via aanvragen bij private fondsen, verdere actie richting particulieren en activiteiten ter verwerving van commerciële inkomsten wordt daaraan momenteel hard gewerkt. 

 

De door 5 gemeenteraadsfracties ingediende moties, de relatief grote donatiebereidheid en de reacties naar aanleiding van het oorspronkelijke negatieve advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur bewijzen een breed draagvlak voor het voortbestaan van Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam. Het gezelschap manifesteert zich volgens publiek en politiek als cultureel ondernemer, samenwerkingspartner en bijdrager aan een divers en kwalitatief hoogstaand theateraanbod in de stad. 

 

Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam is opgericht in 1984. Artistiek leider is sinds 2005 Peter Sonneveld. Bonheur maakt toneel ‘uit liefde voor de taal en voor de stad Rotterdam’. Boeken van bekende en onbekende schrijvers worden bewerkt tot toneelvoorstellingen. De literatuur en de historie en bewoners van de stad Rotterdam gelden ook in overige producties van het ‘theaterbedrijf’ vaak als uitgangspunt. Bonheur heeft een eigen theater in het centrum van Rotterdam.  

 

 

Reserveringen

Aantal kaarten: 

Totaalbedrag: 

bevestigen

 

bonheur theaterbedrijf rotterdam

 

010 404 67 16bonheur@bonheur.nlcolofonblogtwitterfacebook

Naam

 

Voorstelling

 

Reactie *

Mijn reactie mag ook op de facebook-pagina van Bonheur geplaatst worden

 

Velden met een * zijn verplicht.